18 september


Klik hier om onderstaande dienst te bekijken.

Orde van dienst zondag 18 september 2022  in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is classispredikant Arie van der Maas uit Wemeldinge. Organist is Tim Bouwsma. Aanvang 10.00 uur.

Welkom en mededelingen

Moment van stilte en inkeer

Intochtpsalm:                     Psalm 111: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Lied:                                      Psalm 111: 6

Gebed

Glorialied:                           Lied 305 (Alle eer en alle glorier)

Gebed bij de opening van het Woord

Profetenlezing:                   Jesaja 51: 1 – 6 (lector)

Zingen:                                 Psalm 139: 1 en 8

Evangelielezing:                Mattheus 16: 21 – 27

Lied:                                     Lied 835 (Jezus, ga ons voor)

Verkondiging

Lied:                                      Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom )

Dienst van de gebeden

Slotlied:                               Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7 ( O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor)

Wegzending en Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.