8 oktober

Eredienst 8 oktober – Thema: Samen onderweg

Kerk Ritthem. Zondag 8 oktober, aanvang 10 uur

Verzamelen onder orgelspel (geen intocht vanuit de consistorie)
Welkom en Mededelingen door de ouderling van Dienst
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied: “De trouw en goedheid van de Heer” (NLB 207, alle coupletten)
Votum en groet

Inleiding in het thema en uitleg eredienst: “Wat is een Emmaüswandeling”
Gebed
Zingen Psalm 80 “O God van Jozef leid ons verder” (NLB 80, coupletten 1, 6 en 7)
Kinderen gaan naar de nevendienst (alleen kinderen die niet mee willen/kunnen wandelen)

Lezing: Matteüs 21,33-43
Degenen die gaan wandelen verlaten de kerk en lopen onder leiding van Pascal en Lien. Degenen die niet willen of kunnen lopen blijven in de kerk om over de gestelde vraag na te denken en te praten. (Kan uiteraard ook in de tuin van de kerk.) Arnold is aanwezig om liederen te begeleiden als het gewenst is.

Na 35 tot 40 minuten komen de wandelaars terug in de kerk, dan komen ook de kinderen terug van de nevendienst.
Zingen “God, die leven heeft gegeven” (NLB 718, alle coupletten)
Dankgebed en voorbeden Stil Gebed Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Zingen Slotlied: “Ga met God en hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.