8 mei

Hieronder de liturgie van de dienst in de kerk van Ritthem op zondag 8 mei. Voorganger dominee Peter Barmentlo. Aanvang 10.00 uur.

Voorbereiden
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 68:7
Stil gebed
Votum en groet
lied: NLB 975:1,3
kyriegebed
loflied: NLB 1005:1,2,4

Horen
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 19:23-34
lied: NLB 756:1,4,6,7
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:19-34
Lied: NLB 645:1,2,6
Preek
Thema: ‘Het is bij de beesten af!’
lied: NLB 913:1,2,4

Dienst van de gebeden
collecte
Lied: NLB 650:1,2,4,7
Zegen
Uitleidend orgelspel

Paulus doopt de inwoners van Efeze. Aan Dirck Volckertsz. Coornhert toegeschreven ets, naar Maarten van Heemskerck, 1553. Collectie Rijksmuseum

Reacties plaatsen is niet mogelijk.