8 januari

EREDIENST – Zondag 8 januari 2023 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. vang: 10.00 uur. Voorganger: ds. Elly Bouman.

Voorbereiden
Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 72: 1, 2, 3
Votum en Groet
Gebed van toenadering
Kyriëlied: Lied 994 Voor hen die ons regeren

Woord van genade en regel ten leven
Gloralied: Lied 705:1 Ere zij aan God, de Vader

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing OT: Jesaja 60:1-12
Schriftlezing NT: Mattheus 2:1-12
Zingen: Lied 517: 1, 4, 5 Christus. uit God geboren
Verkondiging
Orgelspel / zingen: Psalm 72:4 en 5
Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Zingen slotlied: Psalm 72: 6,7

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.