7 november

Hieronder volgt de liturgie van de dienst op zondag 7 november waarin hoopt voor t te gaan onze oud-predikant dominee Elly Bouman uit Roeselare. Aanvang 10.00 uur in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland.

Orgelspel
Welkom/mededelingen

Zingen: Psalm 34: 1 en 7
Votum en Groet
Gebed om ontferming
Woord ten leven (tien geboden)
Zingen: Psalm 34:5 en 9

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing 1: Psalm 34: 1-11 en 22-23
Schriftlezing 2: Openbaring 7: 1-4 en 9-17
Zingen: Lied 760:1,2,3
Schriftlezing 3: Mattheus 5:1-12
Zingen: Gezang 338b

Verkondiging: Komend uit de grote verdrukking…

Paneel van het beroemde veelluik Lam Gods dat de gebroeders Jan en Hubert van rond 1432 voltooiden. Het kunstwerk hangt in de Sint Baafskathedraal in Gent

Orgelspel
Zingen: Lied 752: 1 en 7
Afkondigingen van overlijden
Lied 961

Dankzegging, voorbede, Onze Vader
Slotlied: Lied 412: 1, 2, 6
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.