Dienst 7 juli

Dienst van Schrift en tafel
Zevende zondag na Pinksteren
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Organist: Arnold Dingemanse
Kerk Nieuwland
7 juli 2024, aanvang 10 uur

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Wij zoeken hier Uw aangezicht” (NLB 281, coupletten 1, 3, 7 en 10)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen: “Schuldig staan wij voor u Heer” (NLB 859, coupletten 1 en 2)
Lezing : Jesaja 48, 17 t/m 22
Zingen: “Zwijgend in de eigen schuld” (NLB 859, coupletten 3 en 4)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Samen in de naam van Jezus” (Opwekking 167/ Op toonhoogte 360)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Psalm 123 (lector)
Orgel
Lezing II: Marcus 6, 1 t/m 6
Preek
Orgel

MAALTIJD VAN DE HEER
Geloofsbelijdenis: Zingen “In God de Vader op zijn troon” (NLB 342)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1,3,4 en 5)
Nodiging
De kinderen komen terug van de nevendienst
Tafelgebed
Zingen Sanctus: NLB 405, coupletten 1 en 4
Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Ik wil u danken grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Geef aan de wereld vrede, Heer” (NLB 1012, coupletten 1, 4 en 5)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.