Naastenliefde

Collectebestemmingen in december en januari

Collecte 5 december: KIA: Rwanda opvang en scholing kwetsbare kinderen

Collecte 12 december: Eigen gebruik


Collecte 19 december: Eigen gebruik

Kerstcollecte 25  en 26 december 2021:KIA: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie helpt hen via drie partnerorganisaties met voedsel, kleding, zorg en onderwijs.
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar Engels, Grieks en wiskunde leren. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de keuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging
uitgedeeld.

Collecte 2 januari: Eigen gebruik


Collecte 9 januari: Eigen gebruik

Collecte 16 januari : Toerusting werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, zo wordt de kerk ook wel genoemd. Ook in de PKN zijn tienduizenden mensen actief , van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom steunt de PKN vrijwilligers en professionals met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.

Collecte 23 januari 2022:KIA: Kerk in,van en voor het dorp
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.

Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.

Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Van harte aanbevolen.


Collecte 30 januari: Orgelfonds

Reacties plaatsen is niet mogelijk.