Van de predikant

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. – Jozua 1,9

Lieve gemeente

Een duidelijke opdracht krijgt Jozua mee van God. Mozes is gestorven, de grote profeet en leider die het volk van de Israëlieten uit Egypte, door het water en door de woestijn heeft geleid is er niet meer. Een nieuw hoofdstuk en een nieuwe situatie. En Jozua is degene die het stokje overneemt. Hij moet niet zomaar beheren wat Mozes heeft geschapen en kijken dat de mensen die hem zijn toevertrouwd niets overkomt, nee hij is de leider in een geheel nieuw hoofdstuk in het verhaal van de tocht van de Israëlieten. Hij is de leider, nu het volk de Jordaan oversteekt en het land in bezit neemt dat God aan Abraham en zijn nakomelingen heeft beloofd.

Geen kleine opdracht dus. Goed mogelijk da Jozua geregeld twijfels had of het wel goed zou aflopen en zeer waarschijnlijk dat hij zich ook behoorlijk eenzaam voelde in zijn positie. Ik denk dat de situatie van Jozua aan het begin van zijn publieke loopbaan ook iets heeft wat ons aanspreekt in deze uitzonderlijke situatie waarin wij nog steeds verkeren.

Er is een nieuw jaar begonnen, maar ondanks ons verlangen om 2020 achter ons te laten en hoopvol aan het nieuwe jaar te beginnen is de situatie toch nog niet ingrijpend veranderd. We moeten nog samen door een diep dal, voordat het straks beter wordt.

En toch, een nieuw jaar betekent een nieuwe kans. Onze levens veranderen voortdurend, steeds worden wij geconfronteerd met nieuwe situaties. En wat een geruststelling is het dan als God tegen ons die woorden spreekt die Hij ook tegen Jozua sprak: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

Dat betekent niet dat wij moeten vasthouden aan ons eigen gelijk en dat wij onze meningen aan anderen moeten opdringen. Moedig zijn betekent ook luisteren, oog een oor hebben voor de ander, respect en begrip tonen.

Wees vastberaden en standvastig betekent voor mij: Hou het doel voor ogen. Ga verder met God, door de rivier naar het nieuwe land.
Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jouw bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. – Jozua 1, 5

Een belofte die staat. Ongeacht de uitdagingen die nog voor ons liggen.

Dus op naar een hoopvol nieuw jaar!

ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.