55plus-kring

Geloofsgesprekskring 55+  
Vanwege een aantal zieken onder ons, kon de bijeenkomst van afgelopen december 2023 geen doorgang vinden. Dat vonden we allemaal jammer!

De bijeenkomsten voor de komende 2 maanden hebben we gepland op de 2e woensdag van de maand en wel op:
1. Woensdag 10 januari om 13.00 uur. Dan hopen we weer bij elkaar te komen en beginnen we weer met de lunch, door Nel verzorgd. We bespreken dan hfdst.12 met onderwerp: „Luie lieden en slapende benen”: Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt”

2. Woensdag 14 februari om 13.00 uur. Na de lunch willen we hfdst.14 bespreken met als onderwerp: „De wereldkerk geeft je vleugels”: Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?” Beide middagen, zoals gewoonlijk aan de Korteweg 3 en onder leiding van Nol en Margreet Tasma.
Gezegende feestdagen en hoopvol 2024 toegewenst!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.