55+

Geloofsgespreksgroep 55+

In april is uitgebreid aan de orde gekomen: “De ontmoeting met elkaar tijdens een maaltijd”. In Lukas staan minstens 7 maaltijden beschreven, die Jezus hield bij diverse mensen: o. a. tollenaars, farizeeën, vrienden, Zacheüs en het laatste avondmaal met Zijn discipelen!

Samen de maaltijd gebruiken geeft verbinding! Daar waren we het allemaal mee eens. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om onze gespreksgroep voortaan te beginnen met een eenvoudige maaltijd van soep en brood.

voor de volgende keer spreken we af op woensdag, 11 mei om 13.00 uur bij Elizabeth en Bouke op de Korteweg. Voor soep en brood wordt gezorgd! Van 14.00 uur -16.00 uur bespreken we dan ons volgende hoofdstuk: 3: “Gebroken lichaam” uit ons boekje. Lees ook de Achtergrond blz.38 en 39.

Nieuwe leden zijn ook welkom!    Hartelijke groet, Nol en Margreet

Reacties plaatsen is niet mogelijk.