5 mei

Eredienst zondag 5 mei 2024, 10 uur.
Voorganger: ds Pascal Handschin.
Kerk Ritthem

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “Zoekend naar licht” (NLB 1005, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Bron van licht en leven” (Op toonhoogte 299, alle coupletten)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Kom nu met zang en roer de snaren” (NLB 33, coupletten 1, en 2)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Zingen “De koning van Egypteland” (NLB 169, alle coupletten)
Moment voor de kinderen,
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Exodus 15, 19 t/m 21 (lector)
Inleiding “Zingen van vrijheid”
Lezing Psalm 33, 8-13/ Datheen 6/Wilhelmus 3 (NLB 708, couplet 3)
Lezing Psalm 33, 14-17/ Datheen 9/Wilhelmus 14 (NLB 708, couplet 14)
Lezing Psalm 33, 18-19/ Datheen 10/Wilhelmus 6 (NLB 708, couplet 6)
Lezing Psalm 33, 20-22/ Datheen 11/Wilhelmus 15 (NLB 708, couplet 11)
Lezing II: 1 Johannes 4, 17 t/m 21 (lector)

Overdenking

Zingen “Wij wachten stil op Gods ontferming” (NLB 33, couplet 8)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “ ’k Stel mijn vertrouwen ” (Op toonhoogte 291, 3x)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.