5 juni

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 5 juni in de kerk van
Ritthem. Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.
Voorbereiden

Intocht

Woord van welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen Aanvangslied: “Wij zoeken hier uw aangezicht” (NLB 281, coupletten 1,3,5 en 10)

Stil Gebed

Votum en Groet

Dienst van Aanbidding

Zingen Psalm 68: “God richt zich op, de vijand vlucht” (NLB 68, coupletten 1 en 7)

Gebed van de zondag

Zingen Glorialied: “Geest van hierboven” (NLB 675, alle coupletten)

Dienst van het Woord

Gebed om de Geest bij het openen der schriften

Moment voor de kinderen

Kinderen naar de nevendienst

Lezing I: Genesis 1, 1-19 (Lector)

Orgel

Lezing II: Handelingen 2, 1-4 (Lector)

Zingen: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (NLB 680, coupletten 1,4, en 5)

Lezing III: Johannes 20, 19-23

Preek

Orgel

Maaltijd van de Heer

Geloofsbelijdenis (Nicea)

Zingen: “Heer, raak mij aan met uw adem” (NLB 695, alle coupletten)

Onder het naspel worden de gaven verzameld en komen de kinderen terug van de nevendienst

Gebed over de Gaven

Gebeden

Nodiging

Tafelgebed

Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)

Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese

Onze Vader

Vredegroet

Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Afsluiting

Zingen Slotlied: “De Geest des Heren heeft: (NLB 686, alle coupletten)

Zending en Zegen

Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.