5 februari

Liturgie eredienst 5 februari 2023. Aanvang  10 uur. Kerk Nieuwland. Voorganger ds. Pascal Handschin

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “God heeft het eerste woord” (NLB 513, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Wanneer ik zoek naar woorden” (NLB 894, coupletten 1 en 2)
Gebed van de Zondag
Zingen “Wanneer ik zoek te zeggen” (NLB 894, coupletten 3 en 4)
Lezing: Jesaja 43, 9-12
Zingen Glorialied Psalm 145 “God zij geloofd en hoog geprezen” (NLB 112, coupletten 1 en 5)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Moment voor de kinderen,
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: 1 Korintiërs 2, 1-5
Orgel
Lezing II: Matteüs 5, 13-16
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden Stil Gebed Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderen komen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Het heil des Hemels werd ons deel” (NLB 966, coupletten 1 en 5)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.