4 september

Orde van dienst zondag 4 september in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is dominee Rob Poesiat uit Kleverskerke.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 84 : 1,2
Stilte
Votum & groet.
Verootmoediging : zingen psalm 130 : 1,2
Samenvatting der Wet .
Zingen psalm 19 : 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing : Johannes 4 : 1-30 ( Lector)
Zingen psalm 139 : 1, 14
Prediking
Zingen lied 653 : 1,3,7 U kennen, uit en tot U leven

Dankgebed – voorbeden – Stilte – Onze Vader.
Slotlied : lied 415 Zegen ons, Algoede
Zegen.

Jezus en de Samaritaanse vrouw, geschilderd door Paolo Vernonese. Kunsthistorisches Museum Wenen
Reacties plaatsen is niet mogelijk.