4 februari

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuwland/Ritthem
4 februari 2024, aanvang 10 uur Kerk Nieuwland

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “Heer, ik kom bij U” (NLB 891, alle coupletten)


Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen Psalm 142 “Tot God de Heer hief ik mijn stem” (NLB 142, coupletten 1, 4 en 6)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Laat ons de Heer lofzingen” (NLB 864, coupletten 1, 2 en 5)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: 2 Korintiërs 11, 30 t/m 12, 10
Orgel
Lezing II: Marcus 1, 29 t/m 39
Preek
Zingen “Hij die de blinden weer liet zien” (NLB 534 alle coupletten)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “In Christus is noch west noch oost” (NLB 969, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Jezus geneest de schoonmoeder van Simon Petrus, geschilderd door John Bridges
Reacties plaatsen is niet mogelijk.