3e advent

Liturgie Eredienst 3e advent
Protestantse Gemeente Nieuw- en St. Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin

Kerk Ritthem
17 december 2023, aanvang 10.00 uur

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Aanvangslied “Hoe helder staat de morgenster” (NLB 518, coupletten 1,5 en7)
Stil Gebed
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Licht in onze ogen” (NLB 463, coupletten 1,2,3,5 en 8)
Gebed van de Zondag
Lezing: 1 Tessalonicenzen 5, 12 t/m 24
Zingen Glorialied “Zing van de Vader, die in den beginne” (NLB 304, alle coupletten)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject kindernevendienst
Gedicht
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Jesaja 65, 17 t/m 25
Orgel
Lezing II: Johannes 3, 22 t/m 30
Preek
Zingen: “De nacht is haast ten einde” (NLB 445, coupletten 1 en 4)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Kom, laat ons opgaan naar de berg” (NLB 1016, Alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.