31 juli

Hieronder volgt de liturgie van zondag 31 juli in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Hans Neels  uit Middelburg

welkom en mededelingen.,   

Lied:  214: 1, 2, 3 en 8

Groet

  Lied: 92: allen 1 en 2, solo 3, allen 7 en 8

(gemeente gaat zitten)

lied: 92: allen 1 en 2, solo 3, allen 7 en 8

(gemeente gaat zitten)

Kinderen naar nevendienst

Gebed bij de opening van de schrift: = lied 333

voorganger, daarna allen:

Kinderen naar nevendienst

Gebed bij de opening van de schrift: = lied 333

Schriftlezingen:    

1e lezing: psalm 27

Lied: 836: 1,2 en 4

2e lezing: Lukas 12: 13 t/m 21  (door lector)

Acclamatie: 338b

Preek     

Lied  342

Gebeden  : voorbeden, stilte, onze Vader … 

Collectes

Slotlied:
  146B: 1,3 en 7

Zegen,  a. Amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.