30 oktober

30 oktober

Liturgie dienst 30 oktober 2022, aanvang 10.00 uur in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is ouderling Christiaan van Mourik. Arnold Dingemanse  bespeelt het orgel en de piano.

1. welkom (verzamelen)

* toostjes of koekjes met vijgenjam

* koffie vooraf

Welkom (Christiaan)

Tijdens  startzondag werd veel genoemd dat we ons welkom willen voelen in de kerk, dat we gezien willen worden en het belangrijk vinden om ook anderen te zien en buitenstaanders welkom te heten.

We willen in deze dienst een slag dieper steken: wat betekent het voor ons om straks in Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland kerk te zijn? We voelen ons als de vijgenboom waarover we deze zondag lezen: een boom die weinig vrucht lijkt te dragen en waarvan we ons misschien afvragen of het niet beter is om hem om te hakken of waarvan we misschien niet meer geloven dat het nog vrucht zal dragen. Maar Jezus is Diegene die zegt: nee, laten staan want misschien draagt hij volgend jaar wel vrucht.

Zingen startlied: Ps 8B Zie de zon, zie de maan

2. Aanbidding (God is de God van alles wat leeft)
* zingen
* bidden
Zingen lied 2 413 Grote God wij loven U

3. Verkondiging

*Bijbellezing Lucas 13: 6 – 9

6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

orgel/pianomuziek

* doordenken in groepjes

 – wat staat er?
– wat roept dat bij mij op?
– wat zou het kunnen betekenen?
– wat moet ik er mee doen?

Zingen lied 3: 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
*Input van groepjes meenemen tot appel voor hele gemeente: wat betekent deze tekst voor ons in Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland? Wat moet in het beleidsplan komen om dit beeld uit te werken?
*Plenaire bespreking.
Zingen lied 4 Lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert

4. Voorbeden & dankzegging
* gebedspunten verzamelen
* bidden en danken

Gaven!
Eerste collecte kerk, 2e voor Hillcrest
ondertussen zingen lied 5 769 Eens als de bazuinen klinken (769: 1, 5 en 6)

5. Zending & zegen
koffie & ontmoeting!

Carl Rahl, 1551. Gelijkenis van de vijgenboom. Österreichische Galerie Belvedere, Wenen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.