30 mei

Hieronder volgt de liturgie van de dienst die zondag 30 mei 2021 om 10.00 uur begint in de kerk van Ritthem. Op deze zondag van de Heilige Drie-eenheid (Trinitatis), zal voorgaan onze oud-predikant dominee Elly Bouman uit Roeselare.

Orgelspel
Welkom/mededelingen/aansteken paaskaars
Psalm 84 : 1 en 2
Stil gebed – Votum en Groet
Gebed van toenadering
Kyriëlied: 997
Woord van genade en leven
Alleen orgel: Psalm 84:3 en 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Exodus 25:1-9
251 De HEER zei tegen Mozes: 2‘Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. 3Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, 4blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, 5rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, 6lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, 7onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. 8De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 9 Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

Schriftlezing NT: Johannes 1:14-18
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Zingen: Lied 870: 1 t/m 5
Verkondiging: De gave van de eredienst
Kinderen terug van de nevendienst
Orgelspel – Lied 687 (vers 1 zingen; vers 2 alleen orgel; vers 3 zingen)
Dankzegging – voorbede – Stil gebed – Onze Vader
Zingen: Lied 970    
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.