30 juli

Kerkdienst Ritthem, 30 juli 2023
Voorganger: Ds. Peter Barmentlo

Voorbereiden
Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 111:1,4
Stil gebed
Votum en groet
Lied: NLB 216 Dit is een morgen, als ooit de eerste
kyriegebed
Gebod: Psalm 34:13-15
13 Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten?
14 Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
15 Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Lied: NLB 836:1, 4,en 5 O Heer die onze vader zijt

Horen
Gebed om de heilige Geest
(Kinderen naar Kinderkerk)
1 e Schriftlezing: Johannes 8:30-36
Lied: NLB 150a: 1 en 4 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
2 e Schriftlezing: Johannes 14:1-6
Lied: NLB 272: 1 en 4 Wij zoeken in Uw huis uw aangezocht, O Here
Preek
Lied: NLB 838 : 1 en 3 O grote God die liefde zijt

Delen
Gebeden – stil gebed – ‘Onze Vader’
collecte

Gaan
Slotlied: NLB 314 Here Jezus om Uw woord
Opdracht en Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.