3 september

Liturgie Protestantse gemeente Rithem/Nieuwland zondag 3 september 2023
De dienst begint om 10.00 uur in de kerk van Nieuwland

Welkom en mededelingen,
( allen gaan staan, blijft u svp staan t/m lied 910)
Zingen Psalm 29: 1, 4, 5

Groet
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Christus de Heer
a.: amen
v. Onze hulp is in de naam van de Heer a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.  Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
v. Hij straft ons niet naar onze zonden,. hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
v. Zoals de hoge hemel de aarde overspant,. zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Stilte , voor eigen gedachten…

v/g. Heilige God
Heilig en sterk
Heilig en onsterfelijk
ontferm U over ons
v. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
v. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
lied: 910: 1,2,3

Gebed bij de opening van de schrift:
Schriftlezingen:
1e lezing: Matheus 14: 22 t/m 33
Zingen Lied: 909
2e lezing: Psalm 71 gelezen en gezongen:
Lezen: 1,2 / zingen v3, 4 solo / lezen 5-8 / zingen : 6, 7 solo / lezen 14 -18 /
zongen: vers 10 / lezen 19 – 22 / zingen 13 en 14.

Preek
Zingen Lied : 760

Afkondiging van overlijden
Gebeden: voorbeden, stilte, onze Vader …
Slotlied: 103c: 1 t/m 4
Zegen, a. Amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.