3 oktober

Klik hier om de dienst te bekijken
De  liturgie  van de dienst op Israëlzondag 3 oktober 2021 in de kerk van Ritthem, waarin voorging dominee Rob Poesiat, is als volgt:

Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 84 : 1 en 2
Stilte
Votum & groet
Verootmoedigingsgebed
Zingen psalm 25 : 3
Woord van vergeving : Psalm 32 : 5 en 6
Zingen psalm 25 : 7
Samenvatting der Wet
Zingen psalm 119 : 5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
1e Schriftlezing : Psalm 119 : 89 – 96 / Jeremia 33 : 19 – 26 . ( Lector )
Zingen psalm 19 : 1 en 2
2e Schriftlezing : Efeziërs 1 : 7 – 12
Zingen psalm 19 : 3
Prediking
Zingen lied 704

Dankgebed – voorbede – stilte – Onze vader.
Slotlied psalm 87.
Zegen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.