29 januari

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuwland/Ritthem in de kerk van Ritthem. Voorganger ds.  Pascal Handschin.

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken paaskaars
Stil Gebed
Zingen aanvangslied “Rond het licht dat leven doet” (NLB 287, coupletten 1, 2 en 5)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Christus uit God geboren” (NLB 517, coupletten 1, 3 en 4)
Gebed van de zondag
Zingen Glorialied Psalm 145 “O Heer mijn God, gij koning van t heelal” (NLB 145, coupletten 1 en 3)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de Schrift.
Moment voor de kinderen,
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Sefanja 2 vers 3 en Sefanja 3 de verzen  9-13
Orgel
Lezing II: Matteüs 5 : 1-12
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “Jezus mijn verblijden” (NLB 907, coupletten 1, 2 en 4)
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Liefde Gods die elk beminnen” (NLB 754, coupletten 1 en 3)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.