28 augustus

Orde van dienst op zondag 28 augustus 2022 in de kerk van Ritthem Voorganger is dominee Luuk Deventer uit Kapelle.

Mededelingen
Aanvangspsalm    113: 1, 2, 3
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 210: 1, 3 God van hemel, zee en aarde
Verootmoediging
Vrijspraak
Zingen: Psalm 146: 1, 4

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Kinderen vertrekken naar de nevendienst
Gezang 995: 1, 2 O Vader, trek het lot u aan
Lezing:   Deuteronomium 24,17–‐22 door lector
Gezang  990: 1, 3, 6 De laatsten worden de eersten
Lezing: Lucas 14: 7 -14
Prediking 

Gezongen geloofsbelijdenis
Collecte
Voor- en dankgebed
Kinderen keren terug in de kerk
Slotgezang 704: 1, 2, 3 Dank, dank nu allen God
Zegen
De HEER zegene ons en behoede ons;
de HEER doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
de HEER verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.