28 april

Eredienst zondag 28 april 2024 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland
Dienst van Schrift en tafel
Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.
Tim Bouwsma bespeelt het orgel.

VOORBEREIDEN

Intocht en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen Aanvangslied “”Zolang wij ademhalen” (NLB 657, coupletten 1 en 4)
Votum en Groet

DIENST VAN AANBIDDING

Zingen “Uw woord omvat mijn leven” (NLB 119a, coupletten 1 en 2)
Gebed van de zondag
Zingen “Uw woorden te herhalen” (NLB 119a, coupletten 3 en 4)
Leefregel: 1 Johannes 3, 18 t/m 24
Zingen Glorialied “Zing Halleluja, Hemel en Aarde, zing” (NLB 648, alle
coupletten)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing I: Deuteronomium 4, 32-40
Orgel
Lezing II: Johannes 15, 1 t/m 8
Preek
Orgel
Herdenking Piet Reijnoudt

MAALTIJD VAN DE HEER

Zingen Geloofsbelijdenis “Wij geloven één voor één” (NLB 344)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “U kennen, uit en tot u leven” (NLB 653, coupletten 1, 2, 5 en 7)
Nodiging
De kinderen komen terug van de nevendienst
Tafelgebed/Inzettingswoorden (Sanctus uit het boekje, Melodie Psalm 118)
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Ik wil u danken, grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

ZENDING EN ZEGEN

Zingen Slotlied “Zou ik niet van harte zingen” (NLB 903, coupletten 1 en 6)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.