27 november

Liturgie Eredienst 1ste advent
PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw- en Sint Joosland
27 november 2027, 10h00

Liturgie:

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Hoe zal ik U ontvangen” (NLB 441; coupletten 1, 2, 5 en 10)
Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (Psalm 122, NLB 122, couplet 1 en 2)
Lezing: Jesaja 2, 1-5
Zingen “Bid heil toe aan dit vredesoord” (NB 122, 3)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Hef op uw hoofden, poorten wijd” (NLB 435, coupletten 1, 2 en 4)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject
Aansteken eerste Adventskaars
Kinderen naar de kindernevendienst
Lezing I: Romeinen 13, 8-14 (lector)
Orgel
Lezing II: Mattheüs 24, 32-44
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “De nacht is haast ten einde” (NLB 445, coupletten 1 en 4)
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst
Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Wij wachten op de koning” (NLB 461, alle coupletten)

Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.