26 mei

Liturgie dienst zondag 26 mei in de kerk van Nieuwland.
Voorganger is mevrouw Carla Dik-Faber, projectleider Groene Kerken. Aanvang 10.00 uur

Orgelspel
Stil gebed
Aanvangslied: 868: verzen 1, 2 en 5. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Votum en groet
Lied: 8b geheel (gebaseerd op Psalm 8). Zie de zon, ze de maan.
Gebed van toenadering
Woord van genade
Lied: Psalm 1: vers 1. Gezegend hij, die in der bozen raad.
Leefregel
Lied: Psalm 1: vers 2.

Dienst van het Woord
Gebed
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing OT: Jeremia 29:1-14.
Schriftlezing NT: Matteüs 5:13-16.
Lied
Verkondiging
Lied: Sela, Toekomst vol van hoop

Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 978, alle verzen. Aan U behoort, o Heer der heren.

Heenzending en zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.