26 juni

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 26 juni in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is dominee Luuk Deventer uit Kapelle

Orgelspel

Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars
Stil gebed

Aanvangspsalm 33: 1, 2

Votum en Groet

Gebed van toenadering (verootmoediging)

Woord van genade

Lied 42 (Opwekking)  als Leefregel: ‘k Stel mijn vertrouwen..

Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing OT Genesis 12: 1, 2, 7  en 15: 1, 2, 5, 6

Gezang 802: 1, 4, 5 Door de wereld gaat een woord

Schriftlezing NT Handelingen 6 en 7

Gezang 752: 1, 5, 6 Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijke leven

Verkondiging

Geloofsbelijdenis 340b
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen terug van de nevendienst

Inzameling van de gaven

Slotgezang 867: 1, 2 Loof overal, loof al wat adem heeft

Heenzending en zegen

Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.