25 februari

ORDE VOOR DE EREDIENST te Ritthem op zondag 25 februari 2024,
de 2e in de 40dagentijd * voorganger: ds. Huub Smeets van Spui

Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars
Aanvangslied: Lied 25A
Stil gebed
Votum en Groet
Wij zingen Lied 368D
Kyriëgebed
Acclamatie: wij zingen Lied 368D

Dienst van het Woord
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Jeremia 18: 1 – 12 * lector
Wij zingen Psalm 107: 9
Evangelielezing: Marcus 9: 2 – 10
Wij zingen Lied 335

Verkondiging
Wij zingen Lied 858
Uit de veertigdagentijdkalender: ‘Gelukkig is de mens’
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen terug van de nevendienst|
Inzameling van de gaven
Wij zingen Lied 653: 1, 4 en 7
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.