25 april

Hierna volgt orde voor de dienst van 25 april in de kerk van Nieuw- en Sint waarin voorgaat ds. Huub Smeets van Spui.

Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars
Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 en 5 * organist en voorganger
Stil gebed
Votum en Groet


Lied 652 * organist en voorganger
Gebed       
‘Zonder liefde ben je nergens’
Lied 333 *
www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0
Moment voor de jongeren

Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 16 * lector
Psalm 66: 1 en 2 * organist en voorganger
Verkondiging
Orgelspel rond Lied 23B
Geloofsbelijdenis

Dankzegging, voorbede, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 653: 1, 6 en 7 * organist en voorganger
Zegen, besloten met een eenmaal gesproken amen
Lied 708: 1 en 6


Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.