24 juli

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 24 juli in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland.

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied a ”Heilige God, geprezen zij” (NLB 870; 1,3,6,8)
Votum en groet
Zingen Psalm 25 (NLB 25a; 1 en 2)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied: Psalm 138 1 en 4
Gebed van toenadering/woord van Genade
Leefregel: Kolossenzen 2; 6-10
Orgel

Dienst van het Woord
Gebed
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Genesis 18, 16-33 (Lector)
Orgel
Lezing II: Lucas 11, 1-13
Preek
Orgel
Kinderen komen terug

Maaltijd van de Heer (volgens liturgieboek)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381; 1, 3 en 5)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “O Vader, trek het lot u aan” (NLB 995; 1 en2)
Nodiging
Tafelgebed
Zingen Sanctus (Melodie Psalm 118)
Vervolg Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed: NLB 381, couplet 6

Zending en Zegen
Zingen Slotlied ; Psalm 92 1, 3 en 8
Zegen
Orgel

Abraham smeekt de drie engelen om Sodom te sparen. Jan van Londerseel, naar Gillis Claesz. de Hondecoeter, 1614. Collectie Rijksmuseum.
Reacties plaatsen is niet mogelijk.