Zondag 24 december ochtendgebed

Ochtendgebed op de 4de advent
Rorate coeli
Zondag 24 december 2023, aanvang 10.00 uur
Kerk Nieuwland Dominee Pascal Handschin

Welkom en Mededelingen
Votum en groet
Zingen: “Licht in onze ogen” (NLB 463, coupletten 1, 2, 4, 5 en 8)
Gebed
Uitleg Kerstproject Kindernevendienst
Aansteken vierde adventskaars met gedicht
Kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” (NLB 442, alle coupletten)

Lezing: Psalm 132
Zingen NLB 195
Lezing: 2 Samuel 7, 4 t/m 12
Zingen: “Als tussen licht en donker” (NLB 452, alle coupletten)
Lezing: Lucas 1, 26 t/m 38
Orgel

De lofzang van Zacharias: NLB 158c, Eerst gezamenlijk zingen refrein, daarna spreekt de voorganger de coupletten en worden die beantwoord door het zingen van het refrein.
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Luisteren naar Sela, Naar het licht toe vanaf Beamer.
Onze Vader
Verzamelen van de gaven/kinderen terug van de nevendienst.
Zingen Slotlied: “Zal er ooit en dag van vrede” (NLB 462, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.