24 april

Liturgie van de dienst op zondag 24 april in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Peter van Bruggen uit Westkapelle.

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 632

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 72;6,7

Leefregels

Zingen Psalm 25;2

Praatje KND 

Gebed

Schriftlezing Johannes 20;26 t/m 31 (Een week later … door Zijn naam.”)

Zingen Lied 377;1,2,4

Afbeelding van Thomas in de Mariakerk in Nisse

Preek

Zingen Lied 340b

Dankgebed en Voorbede

Zingen Lied 623; 1,4,8

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.