23 oktober

Liturgie dienst 23 oktober 2022, aanvang 10.00 uur in de kerk van Ritthem. Dominee Tineke Don uit Oost-Souburg is bereid gevonden voor te gaan in plaats van dominee Jos Wouters uit Middelburg, die door ziekte is verhinderd. Tin Bouwsma bespeelt het orgel. Klik hier om de dienst te bekijken

* Welkom en mededelingen

* Zingen: psalm van de intocht: ps. 130 : 1, 2, 3.

* Stil gebed

* Votum en groet     

* Drempelgebed

Gelijkenis farizeeër en tollenaar. Hans Leonhard Schäufelein (1480-1550). Metroplolitan Museum of Art New York

* Zingen: psalm 130 :  4.

* Waarover het gaat

* Kyriëgebed

* Zingen: lied: 103 c : 1, 2, 5. Bless the Lord my soul

* Gebed van de zondag

* Eerste lezing : Jer.14 : 7-10.   en 19 – 22

* Zingen : psalm  84 : 1, 5, 6.

* Tweede lezing : Lk. 18 : 9-14 

* Zingen : lied 333 (incl. herhaling!)Kom Geest van God

* Preek                                 

* Zingen: Lied 1001: 1, 3. De wijze woorden en het groot vertoon

* Gebeden

*Presentatie collectedoel

* Zingen: lied 863 : 1, 2, 4, 5.Nu laat ons God de Here

* Zegenbede

* zingen: lied 425 Vervuld van uw zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.