22 mei

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 22 mei in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Willem Frank van de Woestijne uit Arnemuiden.

Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Gz. 641:1,2
Stil gebed      
Votum en Groet
Psalm 107:1                   

Kyriëgebed: lezen vanPsalm 107 afgewisseld met zingen:

a)lezen van Ps.107:4-7; zingen: vers 4;
b)lezen van Ps.107:10-14; zingen:vers 7; 
c)lezen van Ps.107: 17-20; zingen: vers 10; 
d)lezen van Ps.107: 23-30; zingen: vers 15
e);lezen van Ps.107: 33-41                            

Glorialied Ps.107:19,20


Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing NT: Johannes 20:19-23
Gz. 620:1,6,11,12

Verkondiging
Lied: Gz. 907 1 en 4
Dienst van het antwoord
Geloofsbelijdenis
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst

Inzameling van de gaven
Slotlied: Gz.641:3,4
Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Jezus verschijnt aan de discipelen. Houtsnede en tekst in boekdruk; bevestigd aan albumblad, Christoffel van Sichem (II), naar Antonie Wierix,, naar Bernardino Passeri, 1740. Collectie Rijksmuseum

Reacties plaatsen is niet mogelijk.