21 november

21 november
Hieronder volgt de liturgie van de diensten op 21 november (Eeuwigheidszondag) waarin voorging onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.


Dienst Nieuwland (aanvang 9.30 uur)

Klik hier om deze dienst te bekijken

Voorbereiden

Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Liefde Gods die elk beminnen” NLB 754, alle coupletten
Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding

Kyriegebed
Lezing Psalm 138
Geloofsbelijdenis
Glorialied “Gods goedheid houdt ons staande” NLB 107; coupletten 1,9,20

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
(Kinderen naar de nevendienst)
Lezing I: Jesaja 60, 1-5; 8-11
Orgel
Lezing II: Matteüs 5, 1-12
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden

Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen.

Zingen “Vergeet niet hoe wij heten” NLB 731; alle coupletten
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader
(Kinderen terug van de nevendienst)

Zending en Zegen

Zingen Slotlied “Er is een land van louter licht” NLB 753; 1, 3, 4 en 6
Zegen
Orgel

Dienst Ritthem (aanvang 11 uur)

Klik hier voor het bekijken van de dienst

Voorbereiden

Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Aanvangslied “Liefde Gods die elk beminnen” NLB 754, alle coupletten
Stil Gebed
Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding

Kyriegebed
Lezing Psalm 138
Geloofsbelijdenis
Glorialied “Gods goedheid houdt ons staande” NLB 107; coupletten 1, 9 en 20

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
(Kinderen naar de nevendienst)
Lezing I: Jesaja 60:  1-5 en 8-11
Orgel
Lezing II: Matteüs 5, 1-12
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden

Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen.

Zingen “Vergeet niet hoe wij heten” NLB 731; alle coupletten
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader
(Kinderen terug van de nevendienst)

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Er is een land van louter licht” NLB 753; 1, 3, 4 en 6
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.