21 augustus

Orde van dienst op 21 augustus 2022 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland Voorganger is dominee Huub Smeets van Spui

Orgelspel

Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars

Aanvangslied: Psalm 24: 1, 2 en 5

Stil gebed

Votum en Groet

Lied 281: 1, 4 en 5 Wij zoeken hier uw aangezicht –

Gebed om ontferming

Lied 281: 6 en 7

Moment voor de jongeren

Schriftlezing: Jesaja 30: 15 – 21 * Lector

Psalm 118: 7

Schriftlezing: Lucas 13: 22 – 30

Portaal Kathedraal Bamberg – 1230. De twaalf
apostelen staan op de schouders van de profeten

Lied 335 Hoor het woord

Verkondiging

Stilte ***orgelspel***Wij zingen Lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7 Samen op de aarde

‘De kleine Jesaja van Rotterdam’ * Karel Eykman


Dankzegging, voorbede, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 723

Zegen, besloten met een gezongen amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.