20 november

Eredienst 20 november 2022 (Eeuwigheidszondag) van de Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem.
Voorganger: Ds. Pascal Handschin. Kerk Nieuw en Sint Joosland. Aanvang 10h00.
Klik hier om de dienst te beluisteren!

Liturgie:
Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied ”Groot is uw trouw, o Heer” NLB 885, beide coupletten
Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding
Zingen: “God is een toevlucht te allen tijde” (NLB 46, couplet 1)
Lezing: Openbaring 7, 2b-12
Zingen: “De Godsstad ligt aan blanke stromen” (NLB 46, couplet 2)
Gebed van de Zondag
Zingen: “Kom en aanschouw des Heren daden” (NLB 46, couplet 3)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen Glorialied “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” (NLB 868, coupletten 1, 2, 4, 5)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
(Kinderen naar de nevendienst)
Lezing I: Jesaja 60, 17-22
Orgel
Lezing II: Lucas 21, 5-19
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Herdenking overlijden Jacomina Wilhelmina de Visser-de Voogd
Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen.
Zingen “Vergeet niet hoe wij heten” NLB 731; 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderen terug van de nevendienst

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Toch overwint eens de genade” NLB 755, beide coupletten
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.