20 augustus

Liturgie dienst zondag 20 augustus 2023 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is ons gemeentelid dominee Bouke de Haan.
Orgelspel
mededelingen / aansteken paaskaars (door ouderling van dienst)
Stil gebed
Aanvangslied 117a “Gij volken, loof uw God en Heer”
Bemoediging, Groet en Drempelgebed
Lied 274:1,2 “Wij komen hier ter ere van uw naam …”
Kyriëgebed
Glorialied 150a “Geprezen zij God! …”

Gebed bij de Schriften
Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Schriftlezing Ex. 14:13-14, 21-25 (door lector)
Lied 105:1, 17, 18 “Loof God de Heer, en laat ons blijde …”
Schriftlezing Joh. 21:1-14
Acclamatie 339a “U komt alle lof toe, …”
Preek
Lied 644 “Terwijl wij Hem bewenen ..”

Dienst van de gebeden
(Kinderen komen terug uit de nevendienst)
Collecte
Lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.