2 oktober

Hieronder de liturgie voor de dienst van zondag 2 oktober 2022 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland . Voorganger is dominee Tineke Don.

 • Welkom en Mededelingen
 • Intochtslied:  Psalm 122 : 1, 2.
 • Bemoediging en groet
 • Drempelgebed
 • Lied: psalm 122 :  3.
 • Gebed om ontferming
 • Morgenlied:  215 : 1, 2, 6, 7.
 • DIENST VAN HET WOORD
 • Gebed van de zondag
 • Gesprek met de kinderen, zij gaan naar hun eigen ruimte
 • Eerste lezing: 2 Kon.17 : 24, 27-34
 • Lied: Psalm 82 : 1, 3.
 • Tweede lezing: Lk.17 : 11 – 19.
 • Acclamatie: lied 339a
 • Lied 941 : 1, 2, 4.
 • Inzameling van de gaven tijdens orgelspel,
 • gereed maken van de tafel

·        Verkondiging

 • Zingen: Geloofsbelijdenis  (lied 340 b)
 • Gebeden
 • Nodiging

TAFELGEBED

Vg. :        De HEER zal bij u zijn.
Allen:      De HEER zal u bewaren.
Vg. :        Verheft uw harten!
Allen:      Wij hebben ons hart bij de HEER!
Vg. :        Laten wij danken de HEER onze God!
Allen:      Het past ons de HEER te danken.

 • ………….en zingen wij U toe:
 • (zingen mel. ps. 118)

Heilig zijt Gij, o Here HERE, ja, drie maal heilig is uw Naam!
Alles wat ademt moet U eren, hemel en aarde al tezaam.
Gezegend zij de grote Koning, die tot ons komt in ’s HEREN Naam!
Hosanna in de hoge hemel! Gij richt een nieuwe wereld aan.

 • Gezegend Gij, God, onze Vader, ……………..
 • ………………………..Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.
 • allenMaranatha.
 • Gebed (vervolg)  ………………Onze Vader
 • Vredegroet, brood en wijn
 • Zingen lied 377 : 1, 3, 4, 5, 7
 • Gemeenschap van brood en wijn,  onder orgelspel  
 • Dankgebed       
 • Zingen 313 : 1, 4, 5. 
 • Zending en zegen
Jezus geneest melaatse man. foto raam Lutherse Sint Mattheüskerk in Charleston
Reacties plaatsen is niet mogelijk.