2 juli

Liturgie morgendienst Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland – Ritthem.  2 juli 2023
Dienst in de kerk van Ritthem

Welkom – mededelingen – aansteken paaskaars (ouderling van dienst)
Aanvangslied Lied 139b: 1,2
Couplet 1. “Heer U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan”
Couplet 2. “Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot”
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 25: 8 en 9 (verootmoediging)
Couplet 8 “Zie op mij in gust van boven”
Couplet 9. “Sla op mijn ellende de ogen”
Woord van genade uit Titus 3:3-8a (NBV21)
Lied 885: 1 en 2
Couplet 1. “Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader”
Couplet 2. “Gij geeft ons vrede vergeving van zonden”
Leefregel uit Titus 2:11-14 (NBV21)

Gebed om leiding van de Heilige Geest
(Aansluitend gaan kinderen naar kindernevendienst)
Schriftlezing OT Psalm 13: 1-6 (NBV21) (lector)
Schriftlezing NT 1 Petrus 1: 1-7(NBV21)
Lied 317: 1 en 2
Couplet 1 “Grote God, Gij hebt het zwijgen”
Couplet 2 “Heer, Uw boodschap staat geschreven”
Verkondiging 1 Petrus1:7a “Zo kan de echtheid blijken van uw geloof”
Lied 904: 3, 4 en 5
Couplet 3 “Laat Hem besturen, waken”
Couplet 4 “Wel kan Zijn hulp vertragen”
Couplet 5 “Maar blijft gij met vertrouwen”

Dankzegging en voorbede
“leg je leven in handen van de Heer, vertrouw op Hem” Psalm 37:5 (NBV21)
Collecte
Lied 835: 1, 2, 3 en 4
Couplet 1. “Jezus, ga ons voor deze wereld door”
Couplet 2. “Valt de weg ons lang”
Couplet 3. ”Krimpt ons angstig hart”
Couplet 4. “In de woestenij, Heer, blijf ons nabij”
Zegen
Zingen “Amen, amen, amen”

Reacties plaatsen is niet mogelijk.