2 januari

Liturgie dienst 2 januari 2012. Voorganger is dominee Tineke Don uit Oost-Souburg.

Zondag 2 januari 2022  Ritthem
* Psalm van de intocht:   Psalm 72 : 1.
* Bemoediging en groet:
* Lied:  psalm 72 : 5.
* Kyriegebed
* Glorialied: 468 : 1

* Eerste lezing: Jes. 60 : 1 – 6
* Tweede lezing: Mat. 2 : 1 – 12
* Lied: 489 : 1
* Preek    
* Lied 477 : 1, 4.

* Gebeden

* Slotlied: 518 : 1 en 6.
* Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.