19 september

Hierbij de liturgie van de dienst van zondag 19 september 2021 in de kerk van Ritthem. Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.

Voorbereiden
Intocht
Woord van Welkom
Aansteken Paaskaars
Zingen Aanvangslied: Rond het licht dat leven doet (NLB 287, 1,2 en 5)
Stil Gebed
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Gebed van de Zondag
Zingen: “Rechter in het licht verheven” (NLB 1008, alle coupletten)
Lezing Leefregel: Deuteronomium 13, 2-6
Zingen Glorialied: Alle eer en alle Glorie (NLB 305, alle coupletten)
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst

Dienst van het Woord
Lezing I: Jakobus 3,16-4,6
Orgel
Lezing II: Marcus 9, 30-37
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “Heer die mij ziet zoals ik ben” (NLB 139, coupletten 1, 8 en 14)
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
De kinderen komen terug

Afsluiting
Zingen Slotlied: “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB 95, coupletten 1,2 en 3)
Zending en Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.