19 juni

Liturgie zangdienst 19 juni 2022
Kerk Ritthem

1)Orgelspel
2).Welkom en mededelingen
3).Paaskaars aansteken
4) Zingen  Opwekking 773
5)Votum en groet
6).Zingen Psalm 87 vers 4
Opwekking 88
Een fontein vol van blijdschap,
7)Kindermoment
8.Gebed 
9. Zingen: Groot is Uw Trouw 1 en 2 NLB 885
10)Wetslezing Wij kiezen voor de vrijheid
11)Zingen: Leer mij Uw weg 1 t/m 4  JdH 330
12)Lezen Psalm 150
13)Zingen: Maak muziek voor God de Here GKB  147 1, 2 en 3
14Overweging
15)Zingen: Al de weg leidt mij mijn Heiland JdH  
16)Dankgebed, voorbede en Onze Vader|
17)Collecte
18)Zingen: De Dag door uwe gunst ontvangen NLB 248 1 t/m 4
Lichtstad met uw paarlen poorten 1,2 en 4
19)Zegen
20)Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.