18 december

Liturgie Eredienst vierde advent
PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Ritthem
18 december 2022, 10h00

VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Aanvangslied “Hoe helder staat de morgenster” (NLB 518, coupletten 1,5 en7)
Stil Gebed
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “De aarde en haar volheid zijn” Psalm 24 (NLB 24, coupletten 1 en 6)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Zing van de Vader, die in den beginne” (NLB 304, alle coupletten)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject kindernevendienst
Gedicht
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Jesaja 62, 8-12
Zingen “Nu daagt het in het oosten” (NLB 444, coupletten 1,2,3 en 4)
Lezing II: Mattheüs 1, 18-25
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Op u mijn Heiland blijf ik hopen” (NLB 442, Alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.