Startzondag

Startzondag 2023: Dromen en de toekomst
Zondag 17 september 2023. Kerk Nieuwland. Aanvang 10.00 uur

Liturgie
Intocht
Welkom en Mededelingen
Aansteken Paaskaars

Zingen: Bron van Licht en Leven (Opwekking 180/Op toonhoogte 299)

Gebed
Lezing: Joël 3, 1-5

Zingen “Heb dank , o God van alle leven” (NLB 315, coupletten 1 en 2)

Kinderen gaan naar de nevendienst

Korte inleidende meditatie en aansluitend gesprek over de zin “Oude mensen zullen dromen en jonge mensen zullen visoenen zien”

Zingen: “Zoekend naar licht” (NLB 1005)

Kinderen komen terug

Wat gaat er allemaal gebeuren in het komende jaar? We vertellen het tegen elkaar.
– Kindernevendienst
– Jeugdwerk/Catechisatie
– Jongerendiensten/Receive
– Kerktuin voor het Dorp
– Gespreks- en gebedsgroepen
– Binnenhavenviering
– Pastoraat

Dankgebed en vraag om zegen over alle initiatieven en werkzaamheden in het komende seizoen.
Gezamenlijk bidden van het onze vader

Zingen slotlied “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB 885)

Zegen

Koffie

Reacties plaatsen is niet mogelijk.