17 oktober

Liturgie zondag 17 oktober, 2021, Ritthem
Mat 22:1-15, Jeremia 31:31-34
Voorganger is dominee Vroukje Dees Hinten uit Westdorpe

INLEIDEND GEDEELTE
–     Orgelspel
–     Welkom
–     Lied: 119:1 en 2 (Staande gezongen)
–     Bemoediging en groet
Voorganger:       Onze hulp is in de Naam van de Heer,
GEMEENTE:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:       die trouw houdt tot in eeuwigheid
GEMEENTE:         EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
voorganger:       Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze HEER!
GEMEENTE:         AMEN
–     Kyriëgebed
–     Glorialied: 791: 1,2,4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

DIENST VAN HET WOORD
–     Gebed bij de opening van de Schrift:
–     Aandacht voor de kinderen:
–     Lezing:  Jeremia 31:31-34 (lector)
– Lied 749 : 1 en 2 Op. waak op
–     De kinderen gaan naar de kindernevendienst
–  Lezing: Mat 22:1-15 (dominee)-  
–    Lied 840 Lieve Heer
– Uitleg en verkondiging
– Orgelspel
– Lied 382 : 1 en 2 O alle gij dorstigen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
–     Dankgebed, voorbeden
–     Stil gebed
–     ONZE VADER
–     Inzameling van de gaven
–     Slotlied: 838: 1,2 en 3 O grote God die liefde zijt
–    Zegen
– Amen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.