17 maart

Orde van dienst voor zondag Judica (Doe mij recht), 17 maart 2024 in de kerk van Nieuwland. Voorganger is ons gemeentelid dominee Bouke de Haan

Orgelspel – mededelingen – Paaskaars – Stil gebed

Antifoon, Vg. lied 535f

Lied 43:1 “O God, kom mijn geding beslechten …”

Bemoediging, groet

Lied 43 : 3 en 4 “O Here God, kom mij bevrijden …”

Nogmaals de antifoon

Schuldbelijdenisgebed

Gez. 449 : 1 en 2 (N.B. Liedboek 1973) “God, enkel licht, …”

Woord van vergeving

Gez. 449:3,4 Heer, waar dan heen …

Leefregel: de 10 Woorden (Ex. 20:1-17, NBV21)

Gez. 449 : 5 “God onze Heer, wil tot uw eer …”

Kinderen mogen naar de nevendienst gaan.

Lector: Fil. 2 : 5-11

Lied 767: 5, 6 en 7 “… het graan ontkiemt … de groeve toegedekt.”

Lezen: Joh. 12:20-33

Lied 650 : 2, 3, 6 en 7 “Gods goedheid is te groot … zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af.

Preek

Lied 578 : 3 en 5 “O angst en liefde …vermengd als water en als bloed, …”,  “… is nu de wereld dood voor mij. Ik ben gestorven, maar voorgoed van heel de dode wereld vrij.”

Dienst van de gebeden

(i.v.m. biddag:) Gez. 351 : 4 (Liedboek 1973) ”Laat wie zaaien straks ook maaien…”

Collecte

Lied 838:2,3,4 “Wij danken U, o liefde groot …”

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.