17 juli

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 17 juli in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke.

Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]
Aanvangslied: lied 314 – Here Jezus om Uw Woord
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen:  Psalm 92: 1 en 2
Kyriegebed
Glorialied: lied 302: 1 God in den hoog’ alleen zij eer

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing OT: 1 Samuël 1: 1-20  (door lector)
Tussenzang: lied 15: 1, 2 en 4 Wie zult Gij noden in uw tent
Schriftlezing NT: Lucas 10: 38-42
Acclamatie 339a – U komt de lof toe
Verkondiging
Lied: 313: 1, 2 en 5 Een rijke schat van wijsheid

Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 823: 1, 4 en 5 – Gij hebt o vader van het leven

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.