16 oktober

Liturgie gezinsdienst 16 oktober 2022. Aanvang 10.00 uur in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Met medewerking van de kinderen van basisschool De Lonneboot

 • Welkom en mededelingen aansteken paaskaars                   Christiaan Kind groep 1/2
 • Intochtslied      ps. 100: 1, 2   
 •  Groet
 • Ps. 100: 4
 • gebed                                      Pascal kind(eren) groep 7/8
 • bijdrage: groep -1/2
 • lezing Psalm 104                                     Kind(eren) groep 7/8
 • lied  8b “zie de zon”    (Piano?)
 • Overdenking: Psalm 104   ‘Gi-Ga Groot’      jeugdouderling Christiaan van Mourik
 • Lied: 8: 1,2,3 en 6
 • Bijdrage groep  5/6 
 • lied: ‘dit is de dag’  (gemeente is de echo).
 • Gebed voorbeden: dominee Pascal Handschin en kinderen groep 7/8
 • Collecten 4 kinderen  (kerk- WNF)
 • Opwekking 733  “Tienduizend redenen”  (piano?)
 • Zegen:  Pascal
Reacties plaatsen is niet mogelijk.